top of page
bg2 (2).jpg

Implementations of Omega-PSIR

System implemented by over 40 institutions. An institution decides for itself what kind of cooperation type it chooses.

Polish Medical Platform homepage

OUR IMPLEMENTATIONS

25

TECHNICAL, HUMANITIES AND ECONOMIC UNIVERSITIES

10

MEDICAL UNIVERSITIES

5

SCIENTIFIC INSTITUTES

Omega Mapa Implementacje 1080 x 1080 AT .png

We implemented Omega-PSIR system inter alia:

 • Akademia Leona Koźmińskiego

 • Akademia Pożarnicza 

 • Akademia Tarnowska

 • Akademia WSB

 • Collegium Civitas

 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Federacja Marynarki Wojennej 

 • Federacja Naukowa WSB-DSW Merito

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Instytut Chemii Przemysłowej

 • Instytut Matki i Dziecka

 • Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

 • Politechnika Białostocka

 • Politechnika Koszalińska

 • Politechnika Krakowska

 • Politechnika Opolska

 • Politechnika Śląska

 • Politechnika Warszawska

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Uniwersytet Gdański

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Uniwersytet Łódzki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Opolski

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • Uniwersytet Śląski

 • Uniwersytet Radomski

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 • Uniwersytet Wrocławski

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Wojskowa Akademia Techniczna

2

FEDERATIONS
AND MILITARY UNIVERSITIES

4

LIVE SCIENCE UNIVERSITIES

1

VOCATIONAL SCHOOL

bottom of page