top of page
bg2 (2).jpg

O nas

O systemie i jego początkach

Widok strony Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej z podstroną profilu jednostki

POWIEDZIELI O SYSTEMIE

Logotyp-pionowy_UAM_wersja-podstwowa-negatywowa_EN.jpg

Małgorzata Rychlik, UAM

Baza Wiedzy UAM daje pracownikom naukowym możliwość promocji własnego wizerunku oraz osiągnięć naukowych w kraju i na świecie. Umożliwia wyszukanie ekspertów z danej dziedziny wiedzy i nawiązanie efektywnej współpracy, a dzięki komunikacji zgodnej ze standardami Scopus, Web of Science, Google Scholar zwiększa widoczność dorobku uczelni na świecie

HISTORIA PROJEKTU

Zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT opracował oprogramowanie, które pełni rolę repozytorium oraz zapewnia funkcjonalność wspomagającą pracę władz uczelni i pracowników naukowych. W oparciu o to oprogramowanie wdrożono Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Zawiera ona informacje o prowadzonych przez Politechnikę pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań finansowanych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich oraz o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia.

System Omega-PSIR  działa na Politechnice Warszawskiej od 2012 roku. Był rozwijany i wdrażany iteracyjnie, dzięki czemu od samego początku był konfrontowany z użytkownikami, co zaskutowało wypracowaniem wysokiej ergonomii pracy. Wdrożenie wymagało też wypracowania nowych wewnętrznych regulacji. System wpłynął na pracę m.in. bibliotekarzy, personelu naukowego, dyrekcji instytutów, pracowników biur projektów i wielu innych. Obecnie korzysta z niego około 200 redaktorów. System jest równiez wizytówką Uczelni w zakresie zgromadzonego dorobku. Autorzy rozwiązania zostali uhonorowani Nagrodą Rektora za wdrożenie systemu na Uczelni.

Zdjęcie: M k, CC BY-SA 3.0 

Zdjęcie dużej aulii Politechniki Warszawskiej
bottom of page