top of page
bg2 (2).jpg

Omega-PSIR

System stworzony przez Politechnikę Warszawską łączący funkcjonalności:

Widok strony głównej Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej
  • Systemu informacji o badaniach (CRIS)

  • Repozytorium instytucjonalnego (IR)

  • Systemu budowania profilu naukowca (RPS)

  • Oprogramowania do ewaluacji

FUNKCJE

Omega-PSIR to System Bazy Wiedzy (CRIS), pozwalający na kompleksowe zarządzanie informacją o nauce i potencjałem badawczym, wspierający procesy zarządzania badaniami naukowymi, ewaluację instytucji i jej pracowników oraz działający na rzecz budowania wizerunku i rozpoznawalności.

WDROŻENIA

Z Omegi-PSIR korzysta już ponad 40 instytucji, głównie uczelni wyższych o profilach technicznych, humanistycznych, medycznych, rolniczych i wojskowych. Z systemu korzystają także instytuty naukowe, federacje i wszelkie inne jednostki systemu szkolnictwa wyższego.

SPOŁECZNOŚĆ

Omega-PSIR to nie tylko oprogramowanie, ale także społeczność użytkowników. Organizujemy wydarzenia naukowe, ułatwiamy współpracę międzyuczelnianą, wspólnie utrzymujemy bazy słownikowe, w tym czasopism. Dodatkowo dzielimy się wiedzą na forum użytkowników i zapewniamy im wpływ na rozwój systemu. 

SPRAWDZONY SYSTEM

Ikona przedstawająca podium, z gwiazdą na pierwszym miejscu

Pierwsze miejsce w Polsce (najwięcej - ponad 40 - wdrożonych instytucji) wśród systemów zarządzających dorobkiem naukowym

Ikona folderu zawierająca mapę śwata

Piąte miejsce na świecie* (najwięcej wdrożonych instytucji) wśród systemów zarządzających dorobkiem naukowym

Ikona przekreślonego banknotu

Bezpłatna licencja wraz z kodem źródłowym

Ikona przedstawiająca strzałki oraz zegar w środku

Wdrożenie w infrastrukturze klienta z pełnym wsparciem

Ikona przedstwająca wejście do Panteonu

Z systemu korzysta 8 na 10 uczelni wybranych w ramach "Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Ikona czapki ukończenia szkoły wyższej

System stworzony przez uczelnie dla uczelni

AKTUALNOŚCI

IX Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy 

online 22-24 marca 2023r.

Zapraszamy na IX Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. W tym roku przygotowaliśmy niezwykle atrakcyjny program, pełen ciekawych tematów prezentowanych przez wybitnych wykładowców z Polski i zagranicy. Wejdź na oficjalną stronę Seminarium i dowiedz się więcej. 

PARTNERSTWA I AUTORYZACJE

Clarivate_Logo

Jesteśmy autoryzowanym użytkownikiem

API do zasobów Clarivate*

*Dotyczy tylko uczelni mających odpowiednią licencję Clarivate 

Elsevier_logo

Jesteśmy autoryzowanym użytkownikiem

API do zasobów Elsevier*

*Dotyczy tylko uczelni mających odpowiednią licencję Elsevier

Logo DataCite

Autoryzowany dostawca

usług DataCite

Logo euroCRIS

Omega-PSIR jest rozpoznawana i uznawana przez euroCRIS jako system klasy CRIS

Logo ORCID

Autoryzowany dostawca
usług ORCID w Polsce (jedyny)

SYSTEM

omega  logotypy poziom  1200 x 300 AT (17).png

Autorstwo oprogramowania i jego rozwój

Logo Sages

Usługi wdrożenia i wsparcia

Contact
bottom of page