top of page
bg2 (2).jpg

Omega-PSIR

System stworzony przez Politechnikę Warszawską łączący funkcjonalności:

Widok strony głównej Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej
  • Systemu informacji o badaniach (CRIS)

  • Repozytorium instytucjonalnego (IR)

  • Systemu budowania profilu naukowca (RPS)

  • Oprogramowania do ewaluacji

FUNKCJE

Omega-PSIR to System Bazy Wiedzy (CRIS), pozwalający na kompleksowe zarządzanie informacją o nauce i potencjałem badawczym, wspierający procesy zarządzania badaniami naukowymi, ewaluację instytucji i jej pracowników oraz działający na rzecz budowania wizerunku i rozpoznawalności.

WDROŻENIA

Z Omegi-PSIR korzysta już ponad 40 instytucji, głównie uczelni wyższych o profilach technicznych, humanistycznych, medycznych, rolniczych i wojskowych. Z systemu korzystają także instytuty naukowe, federacje i wszelkie inne jednostki systemu szkolnictwa wyższego.

SPOŁECZNOŚĆ

Omega-PSIR to nie tylko oprogramowanie, ale także społeczność użytkowników. Organizujemy wydarzenia naukowe, ułatwiamy współpracę międzyuczelnianą, wspólnie utrzymujemy bazy słownikowe, w tym czasopism. Dodatkowo dzielimy się wiedzą na forum użytkowników i zapewniamy im wpływ na rozwój systemu. 

SPRAWDZONY SYSTEM

Pierwsze miejsce w Polsce (najwięcej - ponad 40 - wdrożonych instytucji) wśród systemów zarządzających dorobkiem naukowym

Piąte miejsce na świecie* (najwięcej wdrożonych instytucji) wśród systemów zarządzających dorobkiem naukowym

Bezpłatna licencja wraz z kodem źródłowym

Wdrożenie w infrastrukturze klienta z pełnym wsparciem

Z systemu korzysta 8 na 10 uczelni wybranych w ramach "Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

System stworzony przez uczelnie dla uczelni

newsetter

NEWSLETTER
MIĘDZYUCZELNIANY

Działamy na rzecz budowania otwartości w nauce i dzielenia się wiedzą. Poprzez newsletter chcemy informować o organizowanych przez nas szkoleniach, webinarach i konferencjach oraz dzielić się wiedzą dotyczącą m.in. zarządzania informacją o nauce i potencjałem badawczym. Będziemy również informować o nowych funkcjonalnościach i innych zmianach w systemie Omega-PSIR, stworzonym przez Politechnikę Warszawską. Nie wyślemy Państwu nic, co sami uznalibyśmy za spam.

AKTUALNOŚCI

 Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy 

online 22-24 kwietnia 2024r.

Zapraszamy na X Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. Już wkrótce więcej informacji dotyczących programu i rejestracji.

PARTNERSTWA I AUTORYZACJE

Clarivate_Logo

Jesteśmy autoryzowanym użytkownikiem

API do zasobów Clarivate*

*Dotyczy tylko uczelni mających odpowiednią licencję Clarivate 

Elsevier_logo

Jesteśmy autoryzowanym użytkownikiem

API do zasobów Elsevier*

*Dotyczy tylko uczelni mających odpowiednią licencję Elsevier

Logo DataCite

Autoryzowany dostawca

usług DataCite

Logo euroCRIS

Omega-PSIR jest rozpoznawana i uznawana przez euroCRIS jako system klasy CRIS

Logo ORCID

Autoryzowany dostawca
usług ORCID w Polsce (jedyny)

SYSTEM

Seminarium  Logo PW i biblioteka (3).png

Autorstwo oprogramowania i jego rozwój

Logo Sages

Usługi wdrożenia i wsparcia

Contact
bottom of page