top of page
bg2 (2).jpg

Społeczność Omega-PSIR

Widok strony głównej Polskiej Platformy Medycznej

System od samego początku jest oparty na współpracy z jego użytkownikami. Organizujemy wydarzenia naukowe i różne modele wsparcia dla użytkowników. 

OD SPOŁECZNOŚCI
DLA SPOŁECZNOŚCI

System odpowiada na różnorodne potrzeby wielu użytkowników, stosując ujednolicony wybór funkcjonalności oraz jedną, akceptowalną dla wszystkich, ustandaryzowaną strukturę danych i informacji o nauce. Pomaga to we współpracy z innymi jednostkami naukowymi oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów z partnerami. Dobrym przykładem jest Polska Platforma Medyczna.

AKTUALNOŚĆ

W ramach pakietu subskrypcji, którym objęte są wszystkie uczelnie i instytucje zebrane w społeczności, przeprowadzamy w ciągu roku cztery automatyczne aktualizacje, które dają dostęp do nowych funkcjonalności. Dbamy o to, żeby, baza słownikowa, w tym czasopism, była zawsze aktualna. Zapewniamy stałą zgodność systemu z wymaganiami MEiN.

WYDARZENIA

Organizujemy liczne webinaria i wydarzenia naukowe związane z systemami CRIS, zarządzaniem wiedzą i innymi tematami ważnymi dla społeczności naukowej. Stworzyliśmy jedną z najważniejszych międzynarodowych konferencji dla użytkowników systemów CRIS - coroczne Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy.

ROZWÓJ

Decyzje dotyczące rozwoju systemu nie są podejmowane bez konsultacji z członkami społeczności. Wprowadziliśmy system głosowań, który zapewnia transparentność i demokratyczność w podejmowaniu decyzji. Chcemy, żeby instytucje zebrane w społeczności Omega-PSIR mogły razem z nami decydować o przyszłości systemu. 

Forum dla użytkowników systemu

COROCZNA KONFERENCJA

Obraz przedstawiający informacje o VIII Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z zarządzaniem nauką.

bottom of page