top of page
bg2 (2).jpg

Wdrożenia systemu
Omega-PSIR

System wdrożyliśmy już w ponad 40 instytucjach. Instytucja może sama zadecydować, jaki rodzaj współpracy wybierze.

Widok strony głównej Polskiej Platformy Medycznej

GDZIE JESTEŚMY

25

UCZELNI TECHNICZNYCH, HUMANISTYCZNYCH I EKONOMICZNYCH

10

UCZELNI MEDYCZNYCH

5

INSTYTUTY NAUKOWE

Omega Mapa Implementacje 1080 x 1080 AT .png

Z systemu Omega-PSIR korzystają:

 • Akademia Leona Koźmińskiego

 • Akademia Pożarnicza 

 • Akademia Tarnowska

 • Akademia WSB

 • Collegium Civitas

 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Federacja Marynarki Wojennej 

 • Federacja Naukowa WSB-DSW Merito

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Instytut Chemii Przemysłowej

 • Instytut Matki i Dziecka

 • Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

 • Politechnika Białostocka

 • Politechnika Koszalińska

 • Politechnika Krakowska

 • Politechnika Opolska

 • Politechnika Śląska

 • Politechnika Warszawska

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Uniwersytet Gdański

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Uniwersytet Łódzki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Opolski

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • Uniwersytet Śląski

 • Uniwersytet Radomski

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 • Uniwersytet Wrocławski

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Wojskowa Akademia Techniczna

2

FEDERACJE

I UCZELNIE WOJSKOWE

4

UCZELNIE ROLNICZE

I PRZYRODNICZE

1

UCZELNIA ZAWODOWA

bottom of page